EN TR
Araştırma Rapor ve Yayın Hizmetleri

Uzman kadromuz ve akademik danışman ekibimizle nitel ve nicel veriler toplayarak ihtiyaç analizleri, etki analizleri, saha araştırmaları, haritalandırma, odak grup görüşmeleri, anahtar bilgilendirici mülakatları başta olmak üzere anket, tercüme ve araştırma raporları üretiyoruz.