CLEAMIX TÜRKİYE DEKONTAMİNASYON ÜNİTELERİ ENFEKSİYON ÖNLEME ÇÖZÜMLERİ

CLEAMIX TÜRKİYE DEKONTAMİNASYON ÜNİTELERİ ENFEKSİYON ÖNLEME ÇÖZÜMLERİ
Virüs salgınlarının ve pandemiklerin yerel ve küresel olarak halka yayılmasını ve enfekte olmasını önlemek için gelişmiş hijyen seviyesi gereklidir.Hastane ve kliniklerde, ulaşım araçlarında, otellerde, ticari ve endüstriyel binalarda temizlik ve dezenfeksiyon enfeksiyonların önlenmesi için elzemdir.

image_blog

CLEAMIX TÜRKİYE ENFEKSİYON ÖNLEME ÇÖZÜMLERİ

Virüs salgınlarının ve pandemiklerin yerel ve küresel olarak halka yayılmasını ve enfekte olmasını önlemek için gelişmiş hijyen seviyesi gereklidir.Hastane ve kliniklerde, ulaşım araçlarında, otellerde, ticari ve endüstriyel binalarda temizlik ve dezenfeksiyon enfeksiyonların önlenmesi için elzemdir.

Hastanede Edinilmiş Enfeksiyonlar, sağlık sektöründe küresel olarak milyonlarca hasta için enfeksiyonlara neden olan önemli ve giderek artan bir sorundur.Hijyen özellikle acil durum ve afet durumlarında bulunmaz ve bulaşıcı kirletici maddelerin yayılmasını sağlar.Sanitasyonun çöktüğü veya bulunmadığı afetlerde, kontaminantların neden olduğu enfeksiyonların ve ölümlerin önlenmesi halk sağlığı ve personeli için çok önemlidir.Mobil hazır kliniklerde hijyen eksikliği personeli ve hastaları enfekte eder ve hastanelerin yüksek kapasite ile çalışmasına neden olur.