DanIşmanlIk & Eğİtİm

Tuana "Eğitim ve Danışmanlık"

Girişimcilerin, özel sektör kuruluşlarının, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma alanlarında yürüttükleri çalışmalarda ulusal ve uluslararası hibe, teşvik ve kredilerden yararlanabilmesi için projelendirme çalışmalarını yürütmekte; yerli ve yabancı yatırımcıların karlı ve verimli yatırımları yapabilmesi veya franchise veren firmaların Türkiye pazarına girmesi için pazar araştırması, sektörel rapor hazırlanması, yatırım danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, risk sermayesi danışmanlığı ve gayrimenkul danışmanlığı hizmetlerini profesyonel çalışanlarımız, sektörde uzun yıllar tecrübe kazanmış uzmanlar ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde uzun yıllar çalışmış akademisyen ağımız ve ulusal ve uluslararası çözüm ortaklarımız ile vermekteyiz.

Farklı sektörlerde karlı ve verimli yatırımların yapılması ve ticaretin gerçekleşmesi amacı ile, Türkiye ve dünyanın farklı ülkeleri arasında köprüleri birlikte inşa edelim.

HİZMETLERİMİZ

Yönetim Danışmanlığı Hizmeti

Müşterimizin ticari hayat döngüsüne uygun kurumsal strateji geliştirmek ve performansını arttırmak için stratejik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Risk Sermayesi Hizmeti

Risk sermayesi hizmetimiz, fırsatların araştırılması ve şirket seçim sürecinden bürokrasi ve
yeni risk
stratejisi yönetimine uzanan kusursuz bir girişim sürecini kapsar.

Yatırım Danışmanlığı

Yabancı
yatırımcıların
Türkiye’de
ve
Türk
yatırımcıların yurtdışında
yatırım
yapmalarını desteklemekteyiz.

Sektörel Rapor Hazırlanması

Sektörlerin geleceğine yönelik SWOT analizi yapıp, ürün
ve hizmetlerin tüketiciler
tarafından
kabul görme durumunu ortaya koymaktayız.

İhale Mevzuatı ve Sözleşme Yönetimi

Uluslararası kuruluşlar ve Türkiye’deki kamu kurumları tarafından finanse edilen ihalelere müşterilerimizin katılım sürecini koordine etmekteyiz.

Hibe Destekleri

Müşterilerimizin projelerini hayata geçirmeleri ve kurumsal kapasitelerini arttırmaları amacı ile mali destek programlarına başvuru
dosyası
hazırlamaktayız.

Kredi Danışmanlığı

Ticari yatırımlarında kullanmak amacı ile uygun kredi ihtiyacı duyan firmalara danışmanlık hizmeti vermekte ve kredi dosyalarını hazırlamaktayız.

Gayrimenkul Danışmanlığı

Her türlü gayrimenkul için yapacağınız yatırım öncesi, esnası ve sonrasında vereceğiniz kararlarda risk faktörünü asgari düzeye indirmek için hizmet vermekteyiz.

Franchise Danışmanlığı

Franchise verenlere pazar araştırma, strateji geliştirme, sistem kuruluşu, franchise anlaşması, franchise pazarlama, yönetim alanlarında destek vermekteyiz.

Eğitim Hizmetleri

UluslararasıKurumsal kapasite gelişimi ve kalifiye insan gücü ihtiyacının karşılanması amacı ile eğitim programları tasarlamakta ve yürütmekteyiz.